top of page

ByTuanHuynh: Mâu thuẫn giữa các Co-founder - một góc nhìn khác

Mâu thuẫn giữa các founder trong khi làm startup đã không phải chuyện hiếm gặp, nhưng lại chưa được đề cập một cách đầy đủ theo đúng tầm quan trọng của nó. Đôi khi đối thủ chưa kịp đánh mình mà trong nội bộ đã tan đàn xẻ nghé thì khó đạt được tầm nhìn hay sứ mệnh đề ra của startup. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ bài viết về đề tài này của em Huỳnh Minh Tuấn - đồng nghiệp của tôi tại quỹ đầu tư Genesia Ventures Việt Nam. Trong bài viết, em có chia sẻ lại một phần bài blog trước đây của tôi về vấn đề căng thẳng giữa các Co-founders trong startup, đồng thời chia sẻ case study thực tế của team Genesia Vietnam chúng tôi, trong việc giao tiếp cởi mở, thẳng thắn feedback cùng nhau hoàn thiện tiến tới mục tiêu chung mỗi ngày.


Xin mời mọi người đọc đầy đủ bài viết của em Huỳnh Minh Tuấn ở theo đường LINK này nhé!

bottom of page