top of page

CafeBiz: Case study BuyMed - Dùng đội sales “chạy bằng cơm” gõ cửa từng nhà thuốc nhỏ, sau 3 năm thu hút 12.000 đơn vị, tham vọng thành “Amazon ngành dược”
bottom of page