top of page

Báo Đầu Tư: Tuyển dụng nhân sự trong giai đoạn đầu - Chậm mà chắc

Theo CEO Taku Tanaka, sau 4 năm khởi nghiệp, bài học lớn nhất mà anh rút ra là làm sao xây dựng đội ngũ nhân sự có cùng cách tư duy để hướng tới phát triển doanh nghiệp bền vững. “Tuyển thêm người không đồng nghĩa công ty sẽ tăng trưởng tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả và sự phối hợp trong đội ngũ. Nhiều start-up thường hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng, nhưng Kamereo phát triển với nhịp độ cân bằng cho tất cả các bên, xây dựng giá trị cho khách hàng và cộng đồng mới là đích đến cuối cùng”, nhà sáng lập Kamereo khẳng định. P/s: Xin cám ơn quý báo đã chia sẻ những bài học về tư duy tuyển dụng quan trọng này nhé! Just keep fighting!!


Xin mời các bạn quan tâm có thể đọc trọn vẹn bài viết trên Báo Đầu Tư dưới đây nhé! Xin cám ơn!

bottom of page