top of page

Vietnam Innovators: Đi tìm và hỗ trợ “hạt giống” tiềm năng phát triển

Xin chào các bạn! Nếu được trò chuyện với người đã trực tiếp hỗ trợ nghệ sĩ top 1 ở Việt Nam như Sơn Tùng MTP thì các bạn sẽ đặt những câu hỏi gì? Vừa qua tôi có cơ hội được ngồi với anh Châu Lê - Founder & CEO của Bamboo Artists Agency, người từng gắn bó 4 năm làm CEO tại M-TP Entertainment và đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý trong việc phát triển tên tuổi của Sơn Tùng M-TP. Là nhà đầu tư startup ở giai đoạn sớm, tôi tìm thấy điểm chung giữa tôi và anh trong nhiệm vụ quan trọng của mình. Đó là, cần nhận biết và lựa chọn được “hạt giống” - là người nghệ sĩ, nhà sáng lập startup - những nhân tố tiềm năng, có tầm nhìn và có tài năng phát triển vượt bậc. Đó là, cần tạo ra hệ sinh thái cung cấp những nguồn lực cần thiết để mở ra những cơ hội phát triển cho “hạt giống” đó. Đó là, cần không ngừng hỗ trợ cổ vũ những “hạt giống” đó tập trung và kỉ luật theo đuổi mục tiêu lớn của mình. Đây đều là những nhiệm vụ cần được thực hiện một cách quyết liệt, nhẫn nại và bền bỉ trong một tầm nhìn dài hạn theo đúng tinh thần “cây tre” và “keep fighting”!


Xin mời mọi người đón xem trên Youtube và nghe podcast tại Spotify ở đây nhé!


Xin cám ơn rất nhiều và cùng just keep fighting nhé 💪!!

bottom of page