top of page

Vietnam Innovators: Điều hành doanh nghiệp chỉ với đam mê thì chưa đủ

Xin chào các bạn! Vừa qua, tại Vietnam Innovators tôi có dịp được ngồi xuống cafe với bạn Hiếu Phan, Founder & CEO của Make My Home - doanh nghiệp kinh doanh nội thất tại Việt Nam. Là người tiêu dùng thực tế đã có trải nghiệm đáng quên với lần mua nội thất trực tuyến trước đây, cũng như là nhà đầu tư luôn đặt ra câu hỏi về xu hướng tất yếu cần có để phát triển ngành nội thất của Việt Nam, để từ đó tìm thấy cơ hội đầu tư tiềm năng trong mảng này, tôi đã một buổi trò chuyện vô cùng ý nghĩa với nhà sáng lập Make My Home, giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn về KSF - Key Success Factor của startup để phát triển bứt phá trong mảng nội thất tại Việt Nam. Xin mời các nhà sáng lập quan tâm hãy cùng thảo luận với tôi thêm về KSF trong mảng này nhé! Yeah, keep fighting!!


Xin mời mọi người đón xem trên Youtube và nghe Podcast tại Spotify ở đây nhé!


Xin cám ơn rất nhiều và cùng just keep fighting nhé!!

bottom of page