top of page

VnEconomy: Những câu hỏi quan trọng dành cho nhà sáng lập startup đi tìm lời giải, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Để xây dựng startup hướng tới mục tiêu phát triển mô hình kinh doanh một cách chất lượng và bền vững, các nhà sáng lập cần biết cách tự đặt ra các câu hỏi quan trọng cho mình và đi tìm lời giải hiệu quả cho các câu hỏi ấy. P/s: Xin cám ơn quý báo VnEconomy đã đăng lại bài blog gần nhất của tôi, chia sẻ về tập hợp những câu hỏi quan trọng mà các nhà sáng lập startup có thể tham khảo để liên tục đặt ra cho mình, để đi tìm hướng phát triển, tinh chỉnh lại chiến lược và sản phẩm khi cần thiết nhằm phát triển mô hình kinh doanh của mình một cách bền vững nhất. Just keep fighting vì điều này nhé, các nhà sáng lập!!bottom of page