top of page

Vietcetera: Chúng ta đọc và hiểu được gì từ những startup “gọi vốn thành công”?

Cứ mỗi lần startup tôi đồng hành kết thúc một vòng gọi vốn mới, tôi thường không gửi lời chúc mừng nhiều, thay vào đó gửi là lời động viên cùng với sự đồng cảm của mình tới đội ngũ nhà sáng lập. Đúng vậy, vì thực sự đằng sau những tin gọi vốn, bên cạnh sự tung hô đầy ắp niềm vui và niềm tin với startup, chúng ta cần “đọc và hiểu” những điều không hề dễ dàng nhìn thấy được trên bề mặt, đó là sự đánh đổi và những áp lực tăng trưởng vô cùng lớn của startup. Vì vậy, hi vọng chúng ta không vội gắn thêm chữ "thành công" quá sớm sau gọi vốn lên startup, để tất cả cùng tỉnh táo với những mục tiêu phát triển tiếp theo. Yeah, Just keep fighting! Xin mời mọi người đón đọc lại bài viết của tôi trước đây được đăng trên quý báo Vietcetera nhé! https://vietcetera.com/vn/chung-ta-doc-va-hieu-duoc-gi-tu-nhung-startup-goi-von-thanh-congbottom of page