top of page

Bài toán Giao tiếp với nhà đầu tư #3: Startup xây dựng niềm tin với nhà đầu tư hậu gọi vốn

Startup sau khi gọi vốn xong, để giao tiếp hiệu quả với nhà đầu tư, nhà sáng lập cần minh bạch cho nhà đầu tư không chỉ biết về những ý tưởng kinh doanh, mà còn cả những quá trình và hành động hiệu quả cùng với kế hoạch cụ thể tiến đến thực hiện ý tưởng đó. Càng hiểu rõ quá trình phát triển đó của start-up, nhà đầu tư sẽ càng tin tưởng vào khả năng thực thi của đội ngũ startup, qua đó họ có thể tiếp tục ủng hộ, đầu tư ở các vòng gọi vốn tiếp theo. Fundiin luôn là startup làm rất tốt bài toán này, nên một lần nữa tôi xin phép được chia sẻ case study này cụ thể thông qua bài viết được đăng trên Báo đầu tư trước đây, trong bài Daily Catchup hôm nay nhân dịp chuỗi bài viết đặc biệt này nhé! Yeah, keep fighting!!
bottom of page