top of page

Nhịp Cầu Đầu Tư: Sao đổi ngôi trong thu hút dòng vốn công nghệ

Chia sẻ về xu hướng thu hút vốn đầu tư trong bối cảnh hiện nay, các ngành thiết yếu như ăn uống, y tế, giáo dục có thể ít bị ảnh hưởng so với các ngành khác, tổng vốn huy động có giảm nhưng không quá mạnh. Cơ hội vẫn đến với các startup có sản phẩm tốt, có dòng tiền nằm trong nhóm này. Ngược lại, các ngành không thiết yếu như du lịch, giải trí, thời trang, đầu tư, thanh toán, tài chính... hoặc các ngành cần vốn rất nhiều ở thời điểm đầu để đầu tư cơ sở vật chất, thu hút người sử dụng... sẽ khó khăn hơn. Các nhà đầu tư sẽ tìm các startup có thể tạo ra dòng tiền mà không phụ thuộc vào dòng vốn bên ngoài. Xu hướng này có thể kéo dài đến hết năm sau. Xin cám ơn quý báo đã chia sẻ một phần nội dung trong bài Daily Blog trước đó của tôi nhé! Just keep fighting!!


Xin mời mọi người quan tâm đọc trọn vẹn bài báo trên Nhịp Cầu Đầu Tư dưới đây nhé!
bottom of page