top of page

Tuổi Trẻ: 'Với start-up, nhà sáng lập phải có mong muốn mãnh liệt, trách nhiệm hết mình'

Là một quỹ đầu tư, chúng tôi luôn mong muốn có thể tìm thấy và đầu tư vào các nhà sáng lập “All-in” vào start-up của mình. Nhưng đặt trong bối cảnh ở Việt Nam, việc có thể tìm thấy đúng một “All-in” thực sự là một điều thách thức với chúng tôi. Dựa trên những nội dung trao đổi vô cùng sâu sắc với các nhà sáng lập của tôi, có thể tái định nghĩa All-in bằng mong muốn mãnh liệt muốn hiện thực hóa ý tưởng, tầm nhìn và mục tiêu của mình để đưa start-up thành công thực sự. Mong muốn này cần mãnh liệt tới mức nào? Xin mời mọi người đọc bài viết của tôi trên quý báo Tuổi Trẻ dưới đây nhé!


https://tuoitre.vn/voi-start-up-nha-sang-lap-phai-co-mong-muon-manh-liet-trach-nhiem-het-minh-20230705144016371.htm

bottom of page